Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Rekreacja

Zabawy dzieci

Jedynka

Rekreacja

Zawody sportowe
Tenis, kryte korty ziemne, Ożarów Mazowiecki, SportIn Bis
Warszawskie WOPR
Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Pływalnia Miejska
05-850 Ożarów Maz.
ul. Szkolna 2a
0 -22 -721 -03 -29
2019-01-30

Znak postępowania: GOSiR.01.2019
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sukcesywną dostawę środków chemicznych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim na rok 2019, dotyczącą: Cz.A - substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w technologii WAPOTEC®SYSTEM, Cz.B - środków chemicznych do uzdatniania wody oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni basenowej", decyzją Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2019 r. została wybrana oferta złożona przez n/w wykonawcę ...

Pełna treść ogłoszenia >>

2019-01-25


Ferie zimowe 2019 na pływalni dla uczniów z gminy Ożarów Mazowiecki. Wtorek, środa, czwartek w godz. 12:30-14:00. Szczegóły na plakacie.


2019-01-21

Znak postępowania: GOSiR.01.2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający, po otwarciu ofert, w postępowaniu na:

"Sukcesywną dostawę środków chemicznych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim na rok 2019, dotyczącą: Cz.A - substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w technologii WAPOTEC®SYSTEM, Cz.B - środków chemicznych do uzdatniania wody oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni basenowej",

informuje ...

Pełna treść ogłoszenia >>

2019-01-12
Woda basenowa przydatna jest do kąpieli2019-01-11 Przetarg nieograniczony - chemia basenowa ... czytaj więcej
Przetarg nieograniczony pt. : "Sukcesywna dostawa środków chemicznych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim na rok 2019, dotycząca: Cz.A - substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w technologii WAPOTEC®SYSTEM, Cz.B - środków chemicznych do uzdatniania wody oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni basenowej"

Ogłoszenie nr 502979-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.


2018-10-05 Pływalnia GOSiR po termomodernizacji. ... czytaj więcej

Termomodernizacja pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakończona. Co wykonano?


   Głównym celem termomodernizacji Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim było zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu oraz podniesienie komfortu przebywania w nim.

Modernizacji uległy wszystkie przegrody zewnętrzne t.j. ściany, stropodachy oraz cała stolarka okienna wraz z fasadami aluminiowymi, które poprzez docieplenie oraz wymianę na materiały o niskich współczynnikach przenikania ciepła, pozwoliły na zmniejszenie strat cieplnych. Zlikwidowano miejsca występowania największych mostków termicznych poprzez zamurowanie przeszkleń na znacznych powierzchniach elewacji, jednocześnie zachowując nowoczesny wygląd budynku.


   ARCHIWUM WIADOMOŚCI >>

PŁYWALNIA © 2005-2019  Projekt: PORTALiK